Drodzy,
ponownie zapanował chaos informacyjny… 🌡
Chcąc uprzedzić Wasze pytania informujemy, że wszyscy możemy nadal korzystać z rowerów 🚴🏻. W formie rekreacyjnej 🚴‍🏅 i transportowej 🚲😎 (jak wskazują badania ta forma jest rekomendowana jako bezpieczniejsza od komunikacji publicznej 🚇🚃🚌).

Dwie zasady:

Odpowiedni odstęp od innych 1-1,5 m
Maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy to rodzin)

Źródło: https://www.gov.pl/…/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa…