POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

wygodnyrower.pl

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://wygodnyrower.pl. 

Administratorem strony jest Karol Popławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAKAK Karol Popławski, ul. Filtrowa 83/8, 02-032 Warszawa, NIP: 526-258-09-69.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail karol@wygodnyrower.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Karol Popławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAKAK Karol Popławski, ul. Filtrowa 83/8, 02-032 Warszawa, NIP: 526-258-09-69,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://wygodnyrower.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
§ 2 Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza serwisowego przetwarzane są w celu sprawdzania w systemie online statusu serwisowanego sprzętu oraz umówienia wizyty w serwisie rowerowym.
 6. Dane przekazane Administratorowi w ramach karty serwisowej przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji dotyczącej sprzętu znajdującego się w naprawie.
 7. Dane przekazane Administratorowi w ramach karty wypożyczenia przetwarzane i gromadzone są w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub nieoddania sprzętu.  
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany 1 formularz.
 10. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 12. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • InsERT S.A., ul. Jerzmanowska 2 , 54-519 Wrocław, NIP: 898-19-45-134, REGON: 932283479, KRS: 0000306888 – w celu korzystania z systemu Subiekt GT, w ramach którego generowane i wysyłane są do do Użytkowników faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony,
 • AcomNEX Grzegorz Deręgowski, ul. Jagiellońska 35a, 70-382 Szczecin, NIP 852-172-73-58 – w celu korzystania z systemu Serwis GT, w ramach którego umawiane są usługi serwisowe oraz sprawdzany jest status serwisu online,
 • Santander Consumer Bank S.A., ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102, KRS 0000040562 – w celu umożliwienia Użytkownikowi zakup towaru w systemie ratalnym,
 • R2G Polska Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798 – w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z możliwości dostawy towaru.
 • SerwerSMS Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon: 366631760, wpisana do KRS: 0000665372 – w celu realizacji marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody.
§ 3 Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
§ 5 Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.