POLITYKA PRYWATNO艢CI I PLIK脫W COOKIES

wygodnyrower.pl

Niniejsza polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies opisuje zasady post臋powania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plik贸w cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://wygodnyrower.pl.

Administratorem strony jest Karol Pop艂awski, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 MAKAK Karol Pop艂awski, ul. Filtrowa 83/8, 02-032 Warszawa, NIP: 526-258-09-69.

Kontakt z administratorem mo偶liwy pod adresem e-mail karol@wygodnyrower.pl

搂 1聽Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatno艣ci, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

 1. Administrator 鈥 Karol Pop艂awski, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 MAKAK Karol Pop艂awski, ul. Filtrowa 83/8, 02-032 Warszawa, NIP: 526-258-09-69,
 2. Strona 鈥 strona internetowa dost臋pna pod adresem https://wygodnyrower.pl.
 3. U偶ytkownik 鈥 ka偶dy podmiot, kt贸ry korzysta ze Strony.
搂 2聽Dane osobowe
 1. U偶ytkownik mo偶e przekazywa膰 swoje dane osobowe Administratorowi za pomoc膮 formularzy dost臋pnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zam贸wienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych U偶ytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane s膮 w celu przesy艂ania U偶ytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zam贸wienia produktu elektronicznego przetwarzane s膮 w celu realizacji umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowej zawieranej poprzez z艂o偶enie zam贸wienia, w tym do wystawienia i przes艂ania U偶ytkownikowi paragonu lub faktury VAT dokumentuj膮cej zakup.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza serwisowego przetwarzane s膮 w celu sprawdzania w systemie online statusu serwisowanego sprz臋tu oraz um贸wienia wizyty w serwisie rowerowym.
 6. Dane przekazane Administratorowi w ramach karty serwisowej przetwarzane s膮 w celu przesy艂ania U偶ytkownikowi informacji dotycz膮cej sprz臋tu znajduj膮cego si臋 w naprawie.
 7. Dane przekazane Administratorowi w ramach karty wypo偶yczenia przetwarzane i gromadzone s膮 w celu kontaktu z U偶ytkownikiem oraz do ewentualnego dochodzenia roszcze艅 z tytu艂u uszkodzenia lub nieoddania sprz臋tu.
 8. Administrator gwarantuje poufno艣膰 wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezb臋dne do podj臋cia przez U偶ytkownika akcji, do kt贸rej przeznaczony jest dany 1 formularz.
 10. Administrator nie udost臋pnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 11. Dane osobowe s膮 gromadzone z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i odpowiednio chronione przed dost臋pem do nich przez osoby do tego nieupowa偶nione.
 12. U偶ytkownikowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce uprawnienia:
 • prawo do 偶膮dania dost臋pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre艣lonym celu, je偶eli U偶ytkownik uprzednio tak膮 zgod臋 wyrazi艂,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Administrator informuje niniejszym U偶ytkownika, 偶e powierza przetwarzanie danych osobowych nast臋puj膮cym podmiotom:
 • home.pl S.A., ul. Zbo偶owa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 鈥 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • InsERT S.A., ul. Jerzmanowska 2 , 54-519 Wroc艂aw, NIP: 898-19-45-134, REGON: 932283479, KRS: 0000306888 鈥 w celu korzystania z systemu Subiekt GT, w ramach kt贸rego generowane i wysy艂ane s膮 do do U偶ytkownik贸w faktury dokumentuj膮ce zakupy dokonane za po艣rednictwem Strony,
 • AcomNEX Grzegorz Der臋gowski, ul. Jagiello艅ska 35a, 70-382 Szczecin, NIP 852-172-73-58 – w celu korzystania z systemu Serwis GT, w ramach kt贸rego umawiane s膮 us艂ugi serwisowe oraz sprawdzany jest status serwisu online,
 • Santander Consumer Bank S.A., ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wroc艂aw, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102, KRS 0000040562 – w celu umo偶liwienia U偶ytkownikowi zakup towaru w systemie ratalnym,
 • R2G Polska Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798 – w celu umo偶liwienia U偶ytkownikowi skorzystania z mo偶liwo艣ci dostawy towaru.
 • SerwerSMS Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon: 366631760, wpisana do KRS: 0000665372 – w celu realizacji marketingu bezpo艣redniego w przypadku wyra偶enia dobrowolnej zgody.
搂 3聽Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog膮 by膰 odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika, a nast臋pnie uzyskuje dost臋p do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym U偶ytkownika, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 takiej konfiguracji przegl膮darki internetowej, kt贸ra uniemo偶liwia przechowywanie plik贸w cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez U偶ytkownika mo偶e by膰 utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, 偶e pliki cookies mog膮 by膰 przez U偶ytkownika usuni臋te po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przegl膮darki internetowej, programy s艂u偶膮ce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz臋dzi dost臋pnych w ramach systemu operacyjnego, z kt贸rego korzysta U偶ytkownik.
搂 4聽Inne technologie

Administrator informuje niniejszym U偶ytkownika, 偶e stosuje nast臋puj膮ce technologie 艣ledz膮ce dzia艂ania podejmowane przez U偶ytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka 鈥 w celu zarz膮dzania reklamami na Facebooku i prowadzenia dzia艂a艅 remarketingowych,
 • kod 艣ledzenia Google Analitycs 鈥 w celu analizy statystyk Strony.
搂 5聽Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wi膮偶e si臋 z przesy艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym przechowywana jest Strona.
 2. Ka偶de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmuj膮 m.in. adres IP U偶ytkownika, dat臋 i czas serwera, informacje o przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta U偶ytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane s膮 na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj膮cymi ze Strony i nie s膮 wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji U偶ytkownika.
 5. Logi serwera stanowi膮 wy艂膮cznie materia艂 pomocniczy s艂u偶膮cy do administrowania Stron膮, a ich zawarto艣膰 nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.